افکار نیوز - اسدالله عسگراولادی در خصوص مخالفت بخش خصوصی با بورس ارز اظهار داشت: تا زمانی که مسئله نقل و انتقال ارز به کشور مشکل، سیستم بانکی شفاف تر نشده است و راهی برای انتقال ارز پیدا نکردهایم، تشکیل بورس ارز مضر است.

به گزارش افکار نیوز، وی افزود: این بورس باعثمی‌شود تا تمام ارزی که وجود دارد به دست معاندین و دشمنان بیفتد، چرا که دشمنان در حال حاضر به دنبال بستن راه‌های نقل و انتقال ارز به کشور هستند.

عسگراولادی به عنوان دلیل سوم برای مخالفت با بورس ارز گفت: ‌ باتوجه به معرفی که از بورس ارز شکل گرفته است، به نظر می‌رسد بیشتر معاملات دراین بورس به شکل دولتی باشد.

وی افزود: در حال حاضر ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردکننده‌ها نمی‌دهند و به برخی موسسات خاص داده می‌شود که این موسسات با دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی این ارز را در بورس عرضه می‌کنند.

عسگراولادی گفت: ‌ در این بورس هیچ جایی برای مسافرین، بیماران، دانشجویان و ارز قاچاق دیده نشده است.

وی یکی دیگر از دلایل مخالفت تشکیل بورس ارز را شناسایی کانال‌های ورود ارز به داخل کشور اعلام کرد و گفت: در حال حاضر اعتمادی که بین صراف و تاجر وجود دارد باعثنقل و انتقال ارز می‌شود، اما با راه‌اندازی بورس ارز مشخص نیست آیا این ارز در بورس به ریال تبدیل شده و به دست تاجر می‌رسد یا خیر.

عسگراولادی یکی دیگر از دلایل مخالفت خود را بدین صورت اعلام کرد که در حال حاضر صادرکنندگان ظرف دو ساعت ارز خود را می‌فروشند اما اگر بورس ارز راه‌اندازی شود ۱۵ روز طول می‌کشد تا بروکراسی حاکم بر بورس، ارز مورد نظر را به صادرکننده به صورت ریال پرداخت کند.

وی افزود: ایجاد بورس ارز رانت جدید و کانال جدید برای فساد ایجاد میکند و ممکن است صادرکنندگان از صادرات صرفنظر کنند تا دولت بفهمد اشتباه میکند.