به گزارش افکارنیوزساخت‌وسازهایی که به سفارش دولت در شهر جدید پردیس برای اجاره‌نشین‌های ساکن پایتخت از سه ماه پیش شروع شده، بالاخره از زمین بلند شد.

در این منطقه اواسط بهار امسال سه قطعه زمین خام با ظرفیت احداث۸۰ هزار واحد مسکونی‌مهر به انبوه‌سازان واگذار شد طوری که به واسطه نزدیکی پروژه به تهران و قیمت آن، تاکنون به اندازه ۵/۱ برابر تعداد واحدها، متقاضی ثبت‌نام کرده و آمار اسم‌نویسی از افرادی که با تحویل مدارک مدعی شده‌اند مستاجر شهر تهران هستند از ۱۲۰ هزار نفر عبور کرده است.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات مراحل ساخت این ۸۰ هزار واحد حاکی است: فعلا غالب کار در مرحله آماده‌سازی زمین(شامل حذف تپه‌های سنگی، تسطیح زمین و معابر‌کشی) است، اما اخیرا عملیات پی‌ریزی و اسکلت‌زنی حدود ۱۰۰۰ واحدمسکونی شروع شده و به این ترتیب پروژه از حالت زمین خام بیرون آمده است. در این پروژه به دلیل نیاز شدید به مدیریت زمان و تعهدی که وزارت راه‌وشهرسازی در ثبت‌نام‌ها بابت تحویل ۵/۱ ساله واحدها داده است، وزیر راه‌وشهرسازی هر دو هفته یکبار از مراحل ساخت بازدید می‌کند.

در بازديد اخير علي نيكزاد، مدير عامل شهر جديد پرديس در گزارشي از مراحل پيشرفت اعلام كرد: در پروژه ۳۵ هزار واحدي درهبهشت- كه ظاهرا از دو پروژه بعدي جلوتر است- تاكنون اسكلت ۵۰۰ واحد زده شده است. در پروژه ۳۵ هزار واحدي كوزو نيز فونداسيون ۴۵ بلوك از ۵۱ برج ۱۴ طبقه ريخته شده و در پروژه ۱۰ هزار واحدي فاز۵ نيز تاكنون فقط فونداسيون ۱۰۰ واحدمسكوني ريخته شده است. مهدي هدايت همچنين گفت: در پروژه ۸۰هزار واحدي پرديس براي آنكه تجربه پرند در تاخير تامين آب و برق و گاز مسكنمهر و سرعت كم خدماترساني در مقابل آماده بودن واحدها براي افتتاح، تكرار نشود همزمان با شروع به ساخت واحدها، كار تامين خدمات سهگانه نيز آغاز شده و بعيد است در زمان بهرهبرداري از اين واحدها، مشكلي بابت آب و برق داشته باشيم.