به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار از طرح جمع‌آوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه دوم سال ۹۰ متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور دو هزار و ۵۷۵ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره‌ی قبل ۳۵.۲ درصد افزایش و نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۴۳.۲ درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش قسمتی از کاهش قیمت زمین نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل به دلیل کاهش سهم معاملات در شهرهای بزرگ به ویژه شهر تهران نسبت به شهرهای کوچک بوده است.

بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده ۱۱۰ هزار و ۸۲ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۵۸۷ هزار ریال در استان بوشهر بوده است.

هم‌چنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های کلنگی مربوط به استان‌های کرمان با ۳۸ هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با ۹۹ هزار و ۷۴۶ هزار ریال بوده است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۰ هزار و ۴۰۶ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره‌ی قبل ۲۰ درصد افزایش و نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس، مقایسه متوسط قیمت در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد که بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده ۲۰ هزار و ۳۱۷ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن دو هزار و ۲۰۴ هزار ریال در استان بوشهر بوده است.

از سوی دیگر کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان بوشهر با ۸۰ هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با ۱۲۶۰۰۰هزار ریال(۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) بوده است.

به گزارش ایسنا، متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی ۵۳ هزار و ۲۲۵ ریال بوده است که نسبت به دوره‌ی قبل ۲۷.۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۸.۹ درصد افزایش داشته است که قسمتی از افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل افزایش سهم معاملات در شهرهای بزرگ به ویژه شهر تهران نسبت به شهرهای کوچک است.

بنا به اين گزارش، در ميان استانهاي كشور بيشترين متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه براي هر مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده ۱۰۲ هزار و ۳۱۶ ريال در استان تهران و كمترين آن ۱۲ هزار و ۶ ريال در استان خراسان جنوبي بوده است. همچنين كمترين اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي هر مترمربع زيربناي مسكوني اين دوره مربوط به خراسان جنوبي با ۱۵۵۵ ريال و بيشترين آن مربوط به استان تهران با ۵۰۳ هزار و ۷۵۰ ريال بوده است.