به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، دکتر محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در بیست‌وسومین همایش بانکداری اسلامی با بیان این‌که از چهار سال قبل بر روی قانون بانکداری اصلاحاتی انجام دادیم و در پایان سال گذشته به دولت دادیم که بتوانیم قانون جدید را با اصلاحاتی جدید داشته باشیم. بنابراین نیازمند تغییر در قانون و دستورات بودیم که در نهایت بحثآموزش ضمن خدمت و آشنایی با قوانین جدید بانکداری از ضروریاتی بود که به آن توجه شد.

بهمنی گفت: ما در سال جاری براساس فرمایش مقام معظم رهبری که سال تولید و حمایت از کار و سرمایه است این موضوع را مبنای کار خودمان قرار دادیم و سیاست‌گذاری‌ها را براساس حمایت بیشتر از تولید قرار دادیم.

وي گفت: ۳۷ درصد از افزايش منابعمان را به صنعت و معدن اختصاص داديم، ۲۵ درصد به توليد مسكن، ۲۰ درصد توليد و كشاورزي و هشت درصد را به بخش صادرات و ۱۰درصد را به خدمات و بازرگاني اختصاص داديم.