به گزارشافکارنیوزبه نقل از مشرق، بیش از ۱۰۰ روز از اعلام خبر تغییر چهار معاون رییس جمهور می گذرد و در این تغییرات، رییس سابق سازمان هدفمندی یارانه ها به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منصوب شد.


بهروز مرادی که پیش از آن شایعه انتصابش به عنوان استاندار یکی از استانهای مرکزی کشور مطرح بود، در حالی از سازمان هدفمندی یارانه ها خداحافظی کرد که ظاهرا هنوز هم سرپرستی این سازمان را بر عهده دارد.


گرچه خبر موثقی در این باره اعلام نشده، اما به نظر می رسد که این سازمان هنوز هم بدون رییس اداره می شود.


اخبار مربوط به واریز یارانه نقدی در این مدت به نقل از روابط عمومی سازمان هدفمندی یارانه ها منتشر شده و هیچ نقل قولی از رییس یا سرپرست آن منتشر نشده است.


از سوی دیگر رییس جمهور در آخرین گفت و گوی تلویزیونی خود تایکد کرد که فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید اجرایی شود. با این وجود تنها سازمان متولی رسمی این موضوع هم اکنون بدون رییس است.


قطعا این سازمان و بدنه کارشناسی آن نقش مهمی در بررسی شیوه های اجرای مرحله دوم این قانون دارند. با این حال به نظر می رسد دولت چندان تمایلی به انتصاب رییس جدید برای آن ندارد.


سازمان هدفمندی یارانه ها البته بیشتر یک نهاد اجرایی است که توزیع یارانه نقدی را برعهده گرفته است، ولی با این وجود بدون رییس ماندن آن نمی تواند توجیهی مناسب داشته باشد.


شاید هم با بودجه ای که امسال مجلس برای دولت تصویب کرده است، دولت قید اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را زده و ترجیح داده همان شیوه قبلی را ادامه بدهد.


در این صورت قطعا این سازمان به رییس نیاز ندارد، چون توزیع یارانه نقدی به صورت خودکار در حال انجام است.


نکته قابل توجه اینکه طبق قانون هدمندی یارانه ها تنها پرداخت نقدی یارانه ها نیست و امیدواریم دولت با انتخاب یک مدیر اجرایی قوی در راس این سازمان مراحل دیگر این قانون را از طریق ارسال و پیگیری طرح های لازم به مجلس پیگیری کند.