به گزارش افکارنیوز، غلامرضا اسداللهی در گفت‌وگو با فارس در مورد بودجه عملیاتی گفت: بودجه یک سند یک‌ساله از برنامه پنج ساله است که دخل و خرج دولت به مدت یکسال در آن ذکر می‌شود و دولت مجوز آن را از مجلس دریافت می‌کند.

وی افزود: در صورت تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه، دولت می‌تواند آن را هزینه کند و اگر منابع محقق نشود، امکان هزینه‌کرد بودجه وجود ندارد، بنابراین دخل و خرج دولت باید تراز باشد و بودجه برنامه پیش‌بینی درآمد تنظیم می‌شود.

نماینده تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس افزود: بودجه کشور کاملا به نفت وابسته است و هنوز بیش از ۶۰ درصد بودجه دولت به نفت وابسته است.

اسداللهی با بیان این که در حال حاضر بحث‌های فروش و حمل و نقل نفت، مشکل دارد، گفت: صادرات نفت به یک سوم کاهش یافته، بنابراین در تخصیص بودجه مشکل وجود دارد.

نماینده تربت جام و تایباد تاکید کرد: گرچه بودجه به صورت عملیاتی بسته شده، ولی چون منابع درآمد بودجه محقق نمی‌شود، امکان اجرای بودجه عملیاتی نیست و بودجه به صورت فرسایشی اجرا می‌شود.

اسداللهی در مورد بودجه ۹۱ گفت: بودجه امسال با توجه به شرایط سال گذشته به صورت انبساطی تدوین شد، اما در شرایط کنونی اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود و باید کل بودجه به صورت انقباضی اجرا شود.

وی افزود: اجرای بودجه انقباضی به این معناست که منابع بودجه به نحو بهینه هزینه شود و هزینه‌کرد بودجه براساس منابع دولت باشد و این گونه نیست که دولت در خرج کرد بودجه مبسوط‌ الید باشد.

اسداللهی تاکید کرد: در اقتصاد مقاومتی که در شرایط جنگ اقتصادی یا همان تحریم مطرح می‌شود، باید درآمد کشور افزایش یابد و امروز گرچه درآمد ارزی از سال ۸۴ بیشتر است، ولی به این معنا نیست که هر چه درآمد ارزی کسب شد، خرج شود و باید آینده‌نگری در مورد منابع به خرج داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در دوران تحریم باید بهترین استفاده از منابع نفتی انجام شود و کشور به سمت استقلال کامل حرکت داده شود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس در مورد اختصاص بودجه‌های عمرانی گفت: ابتدا پروژه‌هایی که قابلیت تکمیل شدن در سال جاری دارند و کشور را به خودکفایی می‌رسانند، در اولویت قرار گیرند، تا بتوان روی پای خود ایستاد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد اولویت‌بندی اختصاص منابع به پروژه‌های عمرانی گفت: در کمیسیون بودجه نیز اولویت‌بندی شده و منابع محدود به سمت پروژه‌هایی که زمینه استقلال کشور را فراهم می‌کند و پروژه‌هایی که محصولات استراتژیک تولید می‌کند، اختصاص پیدا کند.

وی افزود: اولویت پروژه‌ها براساس کاهش وابستگی به خارج و اتمام سریع‌تر پروژه‌ها است و آنهایی که زودتر تمام می‌شود و به چرخه تولید اضافه می‌شود، باید در اولویت دریافت بودجه قرار گیرد.

اسداللهی افزود: پروژه‌هایی که سال جاری و یا سال آینده به بهره برداری می‌رسند، باید در اولویت اختصاص بودجه قرار گیرد و اگر ابعاد کارشناسی پروژه‌ها بررسی شود، می‌توان از اختصاص بودجه به آن دفاع کرد و این بحثسیاسی نیست.

اسداللهی در پاسخ به این پرسش که آیا به دلیل سال پایانی دولت پروژه‌های زودبازده به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: ابعاد کارشناسی پروژه باید حکایت کند که در اولویت تخصیص بودجه قرار گیرد و در مجلس بحث‌های سیاسی برای اختصاص بودجه مطرح نیست.

نماینده تربت جام افزود: در طرح‌های ماندگار فقط ۴۱۷ طرح از بودجه دولت استفاده می‌کنند و بقیه در بودجه نیست، اما در عین حال قانون اساسی تاکید دارد، همه درآمدهای کشور به خزانه واریز و همه هزینه‌های کشور از محل خزانه پرداخت شود، بنابراین باید در قالب بودجه سالیانه باشد.

وی گفت: ‌ اولویت‌بندی بودجه به پروژه‌های عمرانی بحثسیاسی نیست و هر عقل سلیم می‌گوید، اگر پول محدودی وجود دارد، در جایی به کار گرفته شود که سریع‌تر جواب مب‌دهد و وابستگی را کاهش ‌می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: آنچه در مجلس مطرح می‌شود، این است که از بودجه‌های عمرانی به نحو بهینه استفاده شود و مباحثکارشناسی در جلسات کمیسیون بودجه و معاونت برنامه‌ریزی مطرح می‌شود.

اسداللهی افزود: منابع بودجه همیشه با محدودیت مواجه بوده و نیازها بیشتر از منابع است، بنابر این اولویت‌بندی یک کار منطقی است.

وی افزود: بودجهها باید به سمت مناطقی حرکت کند که به توسعه بیشتر آن کمک کند.