به گزارشافکارنیوزبه نقل از ایسنا، محسن صالحی‌نیا با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار طی چند ماه گذشته گفت: شرکت‌های خودروسازی مستندات خود را برای افزایش جدید قیمت‌ها براساس تغییرات ایجاد شده در قیمت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز ارائه کرده‌اند و به هر کدام که توجیه داشته باشد اجازه افزایش قیمت را می‌دهیم.

وي افزود: البته شركتهاي خودروسازي بايد برخي موارد مانند تسهيلات داده شده به آنها و اقدامات انجام شده براي واردات مواد اوليه را نيز در مستندات خود مدنظر قرار دهند.