به گزارش افکارنیوزمحمود بهمنی در گفتگو با مهر از جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه برداشت منابع از حساب بانکها به دلیل تخلفات ارزی که یک فاز آن در سال گذشته انجام شد، گفت: در این رابطه جلسات زیادی را با بانکها برگزار کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: فکر می‌کنم آن رقمی که در مرحله اول از حساب بانک‌ها برداشت کردیم، یک رقمی نیز باید به آن اضافه شود و حتما برداشت دوباره‌ای از حساب آنها داشته باشیم.

بهمنی خاطر نشان کرد: البته باید ببینیم طبق توافقی که با بانکها در این زمینه انجام می شود، برداشت دوباره برای ما اثبات شود، چون در حال بررسی سند به سند گزارشات هستیم.

وی در ارتباط با زمان جمع بندی گزارش برداشت از حساب بانک‌ها گفت: فکر می کنم به زودی این کار نهایی و برای اجرا آماده شود.

رئیس کل بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد: اگر محاسبات ما به جایی برسد که برداشت دوباره از حساب بانکها ضروری باشد و یا اینکه جمع بندی ما نشان دهد در مرحله اول برداشت به اندازه کافی صورت نگرفت، این کار حتما انجام خواهد شد.

بهمنی به این مطلب نیز اشاره کرد که اگر برداشت ما نیز زیاد بود، آن را به حساب بانکها برخواهیم گرداند ولی در مجموع فکر می کنم باید اضافه برداشتی را انجام دهیم.

به گزارش مهر، اواخر سال گذشته مسئولان دولتی از مصوبه بیش از ۸ هزار میلیارد تومانی برداشت از حساب بانکها بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی ( به اتهام فروش ارز دولتی در بازار آزاد) خبر داده بودند که در نهایت بیش از یک سوم از این رقم، از حساب بانکها برداشت شده بود.