به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، جدیدترین آمار عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار نشان می دهد که تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی از ابتدای دولت نهم تاکنون از ۴۰۰۰ تشکل به ۸۰۰۰ تشکل افزایش یافته است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید این کار را از طریق تقویت ۳ جانبه گرایی و تعامل با شرکای اجتماعی و بسترسازی های مناسب انجام داده است.

روابط کار / بنگاه‌های مشکل‌دار


بر پایه این گزارش، یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در ارتباط با حمایت از واحدهای مشکل دار و بنگاه های دارای بحران، تلاش بری حفظ اشتغال موجود با رویکرد صیانت از نیروی کار بوده است که در این زمینه ۸۹۳ واحد تا پایان سال ۹۰ مورد حمایت و کمک مالی دولت قرار گرفتند. این تعداد در پایان سال ۸۳ به میزان ۱۸۳ واحد تولیدی بود.

جلوگیری از حوادثناشی از کار و افزایش سطح ایمنی نیروی کار و محیط های کارگاهی از جمله اقدامات مهمی است که همواره باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار دنبال شود. در این راستا، تعداد حوادثناشی از کار به ازاء هر ۱۰۰هزار نفر کارکن در سال ۹۰ به ۸۹ مورد رسید که در سال ۸۳ این میزان ۱۱۵ حادثه به ازاء هر ۱۰۰هزار نفر کارکن بوده است.

ایمنی / تشکلات

مدت زمان رسیدگی به دعاوی و اختلافات کارگری و کارفرمایی؛ از جمله امور مهمی است که با وجود همیشگی بودن اختلافات شرکای اجتماعی کاهش روند بررسی و افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده ها می تواند به حل مسائل بنگاه ها در این بخش منجر شود. در این بخش هم اکنون زمان رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف به ۵۱ روز کاهش یافته است که البته در سال ۸۳ به میزان ۹۸ روز بود.

بررسی دادخواست های واصله به مراجع حل اختلاف نیز نشان می دهد که به ازاء هر ۱۰۰ هزار نفر کارکن در سال ۹۰،۳ هزار و ۱۶۸ فقره دادخواست ثبت شده است. این میزان در سال ۸۳ به ازاء هر ۱۰۰هزار نفر کارکن، ۵ هزار و ۲۳ دادخواست بوده است.

اختلافات / بهداشت کار

طی سال های اخیر برخی مباحثدر زمینه ایجاد خانه های بهداشت کارگری در واحدهای تولیدی و بنگاه های کشور به منظور افزایش سطح ایمنی در کار و کاهش حوادثبرای کارگران مطرح شده است. طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم اکنون ۲ هزار و ۴۱۲ خانه بهداشت کارگری در واحدهای تولیدی کشور فعال شده است که در سال ۸۳ به میزان هزار و ۴۱۲ مورد بود.

در بخش مربوط به عملکرد تعاونی ها نیز می توان از افزایش تعداد تعاونی ها از ۸۵ به ۹۰ هزار شرکت نام برد. همچنین تعداد اعضای تعاونی ها نیز از ۱۰ میلیون به ۳۰ میلیون نفر بالغ شده است.

تعاون / فنی و حرفه‌ای


این گزارش می افزاید: اشتغال زایی تعاونی ها از ۱ میلیون نفر به ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در فاصله سال های فعالیت دولت های نهم و دهم افزایش یافته و ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق بانک توسعه تعاون به بخش تعاون تسهیلات پرداخت شده است.

در بخش مربوط به توسعه مراکز و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و دولتی نیز طی ۷ سال اخیر ۱۶ هزار و ۶۰۰ واحد در کشور ایجاد شد که این میزان قبل از آن ۱۲هزار واحد بوده است.

صندوق بیمه / بیمه بیکاری

عملکرد مربوط به بیمه شدگان مشمول قانون کار نیز نشان می دهد که تا پایان سال ۹۰ به میزان ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور در حیطه بازار مشمول قانون کار بیمه بوده اند که این میزان در سال ۸۴ به میزان ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه شده بوده است.

همچنین افراد تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی نیز از ۲۷ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر در حال حاضر به ۳۵ میلیون نفر رسیده است. در بخش مربوط به عملکرد مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز هم اکنون بالغ بر ۱۸۰هزار نفر مقرری بگیر وجود دارد که تا قبل از دولت های نهم و دهم تعداد آنها ۱۳۰هزار نفر بوده است.