در چهار ماهه نخست سال جاري به ميزان يك ميليون و ۳۸۳ هزار تن بنزين به ارزش بيش از ۹۸۰ ميليون دلار و به قيمت متوسط ۷/۰ دلار وارد كشور شده است.

به گزارش ایسنا، این میزان واردات از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۴۰/۹ و ۳۱/۵ درصد از مجموع واردات ایران طی چهار ماهه امسال سهم داشته است.

همچنین این میزان واردات چهار ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال ۸۸ از نظر وزن و ارزش ۶۲/۱۲ و ۳۲/۱۳ درصد رشد داشته است.

بر این اساس میزان واردات بنزین در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۲۸ هزار تن به ارزش بیش از ۸۶۵ میلیون دلار و با قیمت متوسط ۷/۰ دلار برای هر کیلوی آن بود.

سهم این میزان واردات چهار ماهه نخست سال گذشته از مجموع واردات طی آن مدت نیز در وزن و ارزش به ترتیب ۴۵/۷ و ۵۰/۵ درصد بوده است.

این ارقام نیز نشان می‌دهد هرچند میزان سهم واردات بنزین از مجموع کل واردات از نظر وزن افزایش یافته است اما در ارزش با کاهش مواجه بوده است.

• کشورهای مبدا بنزین وارداتی به ایران

سه کشور امارات، ترکیه و ترکمنستان کشورهایی هستند که عمده بنزین‌های وارداتی به ایران از این کشورهاست.

بر این اساس از کشور امارات متحده عربی که در لیست کشورهای صادرکننده بنزین به ایران قرار دارد به میزان یک میلیون و ۱۲۴ هزار تن بنزین به ارزش بیش از ۷۹۴ دلار به ایران وارد شده است که ۸۱ درصد از وزن و ۸۱ درصد از ارزش کل واردات بنزین به ایران را شامل می‌شود.

کشور ترکیه نیز بیش از چهار درصد از نظر وزن و ارزش کل واردات بنزین به ایران سهم دارد.

بر این اساس میزان واردات بنزین به ایران از ترکیه طی چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۶۱ هزار تن و به ارزش بیش از ۴۲ میلیون دلار بوده است.

همچنين كشور تركمنستان نيز بيش از ۴۹ هزار تن بنزين به ارزش بيش از ۳۳ ميليون دلار طي چهار ماهه نخست سال جاري به ايران صادر كرده است، طبق اين اعلام گمرك ايران ميزان سهم كشور تركمنستان از مجموع واردات بنزين ايران از نظر وزن و ارزش بيش از سه درصد است