محمود بهمنی با اشاره به مصوبات پنجاهمین مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که سه شنبه شب با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهارداشت: با افزایش این سرمایه می توان در رتبه جهانی بالاتری قرار گرفت.

به گزارش مهر، رئیس کل بانک مرکزی کنترل و نظارت بر مصرف منابع، اجرای کامل بانکداری الکترونیک، ساماندهی موسسات پولی غیر متشکل و رعایت ضوابط و دستورالعملها به وسیله این موسسات را از موضوعات مهمی عنوان کرد که در پنجاهمین مجمع عمومی بانک مرکزی مطرح شد.

وی گفت: ۲۵ درصد سود بانک مرکزی را باید مالیات دهیم و ۴۰ درصد از سود را به خزانه واریز می کنیم، ضمن اینکه بخشی را نیز به عنوان ذخیره احتیاط داریم که قسمتی به افزایش سرمایه و بقیه آن به خزانه واریز شد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ نیز سخن گفت و اظهارداشت: در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه امسال نرخ تورم به ۹ و ۱ دهم درصد کاهش یافت، همچنین پیش بینی می شود نرخ تورم در پایان مرداد امسال به زیر ۹ درصد کاهش یابد.

به گفته بهمنی، میانگین نرخ تورم در پایان سال ۸۶ معادل ۱۸ و ۴ دهم درصد، در پایان سال ۸۷ معادل ۲۴ و ۵ دهم درصد و در پایان سال ۸۸ معادل ۲۵ و ۴ دهم درصد بوده است.