به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، مرتضی شریفی گفت: به منظور اجرای تکلیفی که قانون پنجم توسعه بر عهده سازمان میراثفرهنگی گذاشته است، بحثنظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و فروش تورهای گردشگری را جدی تر دنبال می کنیم به همین منظورمجوز آژانسهای عمده فروشی را تعریف کرده ایم تا دفاتری که توانایی انجام تور را به صورت عمده دارند تورهای گردشگری داخلی، خارجی، ورودی و وخروجی را برگزار کنند.

وی ادامه داد: این اقدام باعثمی شود تا قدرت چانه زنی آژانسهای عمده فروش برای طرف های خارجی بالا رود و تکلیف قانونی نظارت بر دفاتر به صورت مطلوب تر نیز انجام شود.

شریفی گفت: اکنون برخی از دفاتر خدمات مسافرتی متقاضی فروش تورهای عمده شده اند و پس از آن گروههایی که بدون مجوز اقدام به فروش تورهای عمده می کنند حذف می شوند.

وی با بیان اینکه عمده فروشهای تور حق خرده فروشی ندارند تصریح کرد: برای کسانی که برای اولین بار می خواهند آژانسی را دایر کنند این مجوز داده می شود و کسانی که آژانس دارند اما می خواهند مجوز عمده فروشی بگیرند باید شرایط دفتر خود را مطابق خدماتی که می دهند گسترش دهند از سوی دیگر سه تا هزار آژانس می توانند به صورت مشترک یک مجوز عمده فروشی بگیرند به این ترتیب از تبلیغات و فعالیت گروههای غیرمجاز نیز جلوگیری و درصورت مشاهده با متخلفان برخورد می شود.