به گزارش افکارنیوزبه نقل از روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران، از این مبادلات تجاری ۲۰ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و ۲۶ میلیارد و ۴۸۳ دلار به واردات اختصاص دارد.

بنابراین گزارش، آمارها نشان می‌هد که در این مدت سهم صادرات غیرنفتی ۴۴ درصد و سهم واردات ۵۶ درصد از کل تجارت خارجی کشورمان بوده است، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۴۲ درصد از کل تجارت خارجی کشورمان به صادرات غیرنفتی اختصاص داشت.

این گزارش در خصوص صادرات به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها در شش ماه اول سال جاری می‌افزاید: در این مدت ۴ میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار میعانات گازی، ۵ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و ۱۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته است.

براساس این گزارش، صادرات غیرنفتی به لحاظ وزن ۵.۶۶ درصد و از حیثارزش ۴ درصد کاهش داشته است.

همچنین واردات در این مدت از حیثوزن ۷.۱۷ درصد افزایش و ارزش ۱۰.۳۹ درصد کاهش داشته است.

همچنین به لحاظ وزنی نیز در این مدت به میزان ۳۷ میلیون و ۴۵۶ هزار تن انواع کالا صادر و ۱۹ میلیون و ۱۲۱ هزار تن نیز از سایر کشورها وارد کشور شد.

این گزارش به نقل از دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک می‌افزاید، طی شش ماه نخست سالجاری، شمش و آهن و فولاد غیرممزوج، گندم سخت غیردامی، دانه ذرت دامی، کنجاله سویا و برنج عمده‌ترین کالاهای وارداتی کشورمان بوده‌اند.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی نیز به ترتیب به پروپان مایع شده، پلی‌اتیلن گرید فیلم و کود اوره اختصاص دارد.

همچنین در مدت یاد شده بیشترین میزان واردات به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، کره جنوبی و سوئیس صورت گرفته است و عراق، امارات متحده عربی، چین، افغانستان و هند نیز عمدهترین خریداران کالاهای ایرانی بودهاند.