به گزارش افکارنیوزبه نقل از کیهان، میزان عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار براساس مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی تعیین و اعلام می شود.

بر این اساس کارگاه های مشمول قانون کار باید به ازای یک سال کار معادل دو ماه آخرین دستمزد دریافتی را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران بپردازند به شرط اینکه مبلغ پرداختی از معادل ۹۰ روز(۳ ماه) حداقل دستمزد روزانه تعیین شده بیشتر نشود.

با توجه به این که در سال ۹۱ حداقل حقوق ماهیانه کارگران مشمول قانون کار ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است به همین جهت کارگران حداقل ۷۷۹ هزار تا یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

طبق این قانون همچنین کارگران موقت و قراردادی نیز مشمول دریافت عیدی و پاداش هستند.
گزارش خبرنگار كيهان حاكي است: براساس قانون ماليات پاداش و عيدي كارگران تا مبلغ ۵۵۰ هزار تومان از ماليات معاف است و از بقيه مبلغ آن ۱۰ درصد ماليات دريافت مي شود.