به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، طبق آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از روند بهبود کیفیت خودروهای داخلی در سال‌های اخیر، خودروهایی وانت با ۲۰.۳ درصد بیشترین رشد کیفی را در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ تجربه کرده‌اند.

پس از وانت‌ها خودروهای سواری بیشترین رشد کیفی را در سال گذشته داشته‌اند به‌گونه‌ای که کیفیت خودروهای سواری تولیدی در کشور در سال ۹۰ معادل ۱۳.۸ درصد بیشتر از سال ۸۹ بوده است.

خودروهای مینی‌بوس و اتوبوس نیز سومین رتبه ارتقای کیفی سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند به‌گونه‌ای که کیفیت این خودروها در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ معادل پنج درصد افزایش یافته است.

كاميونها و كاميونتها نيز داراي كمترين رشد كيفي هستند بهگونهاي كه رشد كيفي اين خودروها در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ معادل سه درصد بوده است.