به گزارش افکارنیوزسید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر در خصوص اجاره بها و قیمت مسکن در تهران اظهار داشت: امیدواریم که با توجه به سرعت گیری اتمام مسکن مهر در شهرهای جدید اطراف تهران، شاهد پایداری قیمت و خروج تعداد زیادی از صف تقاضا باشیم.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در چنین شرایطی عرضه کنندگان نیز مجبور شوند که قیمت ها را تعدیل کرده و به قیمت مناسب و سود منصفانه مسکن خود را به فروش برسانند.

وی با تاکید بر اینکه قیمت مسکن افزایش نمی یابد، بیان کرد: مطمئن باشید واگذاری مسکن مهر در شهرهای جدید مانند پردیس، پرند و هشتگرد به متقاضیان مسکن مهر، قیمت مسکن را در هم می شکند.

فاطمی عقدا با بیان اینکه فروشندگان با قیمتهای سرسام آور نمی توانند دوام بیاورند، افزود: وقتی متقاضی وجود نداشته باشد آنها مجبور به کاهش قیمت ها هستند و تنها راه برخورد با آنها همین است که دولت نیز این روش را در پیش گرفته است که امیدواریم ادامه پیدا کند.