به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، سید جواد تقوی گفت: بر اساس گزارشات ارسالی بانک مرکزی و ثبت سفارش های رسمی در مواقعی که افراد ارز مرجع دریافت کرده باشند، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ورود پیدا کرده و پایه کارشناسی قیمت و توزیع کالای آنها در شبکه رسمی را مورد بررسی قرار می دهد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه فاصله قیمت ارز رسمی و غیر رسمی بیشتر از حد انتظار است سازمان به این حوزه ورود پیدا کرده تا کسانی که ارز مرجع دریافت می کنند به تعهدتشان عمل کنند و کالا را بر مبنای ارز تخصیصی و شبکه رسمی که تعریف می شود عرضه کنند.

مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: سازمان از زمانی که نوسانات نرخ ارز حادث شد کار خود را در این حوزه شروع کرده و پرونده هایی را از تخلفات صورت گرفته در دست بررسی دارد که خارج از نوبت به آنها رسیدگی می کند.