به گزارش افکارنیوز،بانكمسكن اعلام كرده، براي تحويل مسكنمهر به افراد سفته ۵۰ ميليون توماني مورد نياز است. ظاهرا اگرچه واحدهاي مسكونيمهر را وزارت راهوشهرسازي ساخته و خودش بايد تحويل دهد، اما تسهيلات بانكي ضميمه اين واحدها، اجازه نهايي واگذاري را در اختيار بانكمسكن گذاشته است.

داستان تازه مسکن‌مهر فقط به «سفته» محدود نمی‌شود. پیش‌فروش آخرین مجموعه از پروژه‌های مسکن‌مهر مخصوص تهران که در شهر جدید پرند در حال ساخت است دو هفته پیش شروع شد و اطلاع مردم از ته‌مانده این واحدها باعثهجوم مراجعه و ثبت‌نام، با سرعتی بیشتر از آنچه اخیرا در شهر جدید پردیس اتفاق افتاد، شد طوری که هم‌اکنون پرند اعلام می‌کند همه ۱۰۰ هزار مسکن‌مهر در حال ساخت خود را پیش‌فروش کرده، اما هنوز روزانه بیش از ۱۵۰نفر متقاضی جدید برای ثبت‌نام از تهران به این منطقه سفر می‌کنند و پاسخ منفی دریافت می‌کنند.

حالا این استقبال دور از انتظار ساکنان تهران از مسکن‌مهر و رخداد «تقاضا بیش از عرضه در این طرح»، دولت را متقاعد کرده به جای تعریف ظرفیت جدید - که علی‌القاعده فشار غیرمتعارف کنونی طرح را برای مسوولان در ماه‌های پایانی این دولت بیشتر می‌کند - از ابزار قانونی نهفته در متن طرح بهره ببرد تا شاید در اثر ریزش اجباری یکسری از پیش‌خریداران، جا برای اسم‌نویسی افراد واجدشرایط باز شود!

مسوولان وزارت راه‌‌وشهرسازی تصمیم گرفته‌اند همه آنهایی که در طول مراحل ثبت‌نام مسکن‌مهر– از ابتدای تیرماه ۸۶ تا روز آخر ثبت‌نام یعنی پنج‌شنبه‌ای که گذشت - واجدشرایط شناخته‌شده‌اند را از بابت «نداشتن‌خانه» به صورت واقعی و غیرصوری مورد استعلام سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور قرار دهند. ظاهرا برخی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه‌ – برخی شهرهای جدید - در طول ۵سال ثبت‌نام مسکن‌مهر بدون آنکه این استعلام را از متقاضیان انجام دهند فقط یک برگ تعهدنامه غیرمحضری از افراد دریافت می‌کردند که در آن این قول از متقاضیان گرفته شده که «اگر هر زمان دولت به مدرکی برسد دال براینکه فرد بعد از سال۸۴ دارای ملک و صاحب مسکن بوده است، می‌تواند مسکن‌مهر و خسارت‌های احتمالی را از او مطالبه و پس بگیرد». همین تعهد‌نامه بایگانی‌شده در سوابق پیش‌خریداران و دارندگان واحدهای مسکونی‌مهر هم‌اکنون از سوی مسوولان به جریان افتاده و مقرر شده سازمان ثبت‌اسناد سابقه ملکی تک‌تک ثبت‌نام‌ کننده‌های مسکن‌مهر را استعلام و نتیجه آن را به وزارت را‌ه‌وشهرسازی اعلام کند. از آنجا که تقریبا برای هیچ کدام از واحدهای مسکونی‌مهر واگذار شده به افراد واجدشرایط، هنوز سند محضری صادر نشده است، مسوولان عملا صدور سندمحضری و صدور دفترچه اقساط بانکی تسهیلات مسکن‌مهر را منوط کرده‌اند به پاسخ استعلام ثبت به این صورت که اگر ثبت، فاقد مسکن بودن صاحب‌خانه‌های مسکن‌مهر را تایید کرد، دولت مالکیت مسکن‌مهر را برای این افراد از طریق صدور سند محضری، منتقل می‌کند.

«نداشتن خانه» یکی از شرایط ۴گانه مسکن‌مهر است، طوری که اگر در ابتدای مسیر ثبت‌نام‌ها، استعلام مربوط به آن به صورت واقعی مورد آزمون قرار می‌گرفت، هم‌اکنون نیازی به تزریق استرس تازه به پیش‌خریداران مسکن‌مهر نبود. هر چند در ابتدای طرح مسکن‌مهر احتمالا چونکه تصور می‌شد استقبال ضعیف خواهد بود سناریویی با مضمون «تسهیل اعمال شرایط ۴گانه» در دستور کار قرار گرفته بوده و حالا این سناریو چرخش ۱۸۰درجه‌ای پیدا کرده است.

چرا سفته نیاز است؟
گزارش دنياياقتصاد از بخشنامه تازهاي كه جلوي اتاق تحويل واحدهاي مسكونيمهر در برخي شهرهاي جديد نصب شده، حاكي است: در مرحله آخر از پروسه طولاني واگذاري كليد مسكنمهر به افراد كه بانكمسكن در قالب آن، دفترچه اقساط وام مسكنمهر براي متقاضي صادر ميكند -تا به موجب آن تسهيلات از انبوهساز به فرد مالك مسكنمهر منتقل شود- يك بند اضافي جلوي پاي افراد قرار گرفته است كه براي عبور از آن، متقاضيان بايد متناسب با مبلغ وام، سفتههاي ۳۶ تا ۵۵ ميليوني تهيه كنند. براي خريد اين سفتهها بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، هزينه لازم است آن هم در شرايطي كه فرد متقاضي دريافت كليد، همه آورده نقدي خود را در مراحل پيشتر، پرداخت كرده است. خبرنگار دنياياقتصاد درباره علت دريافت سفته از مردم در طرح مسكنمهر در شرايطي كه اين خانهها به خاطر داشتن وام، عملا در رهن بانكمسكن قرار ميگيرد، از مركز مشاوره اطلاعرساني بانكمسكن پرسش كرد و در پاسخ شنيد: چنانچه متقاضيان مسكنمهر كارمند دولت يا ضامن دولتي داشته باشند نيازي به سفته نيست. اين پاسخ البته كماكان جواب قانعكننده درباره وامي كه در ازاي رهن ملك نزد بانك، به افراد داده ميشود، نيست. از سوي ديگر، مبلغ سفته خيلي بيشتر از ارزش وام است. بانك مسكن شيوه بازپرداخت وام ۲۵ميليون توماني مسكنمهر را با احتساب نرخ سود ۴درصد -اين وام با تصويب دولت به شكل قرضالحسنه داده شده است- به صورت ۱۲ساله با اقساط ماهانه ۲۱۰ هزار تومان تعيين كرده است. يعني اينكه متقاضيان در ازاي دريافت اين وام، بايد در نهايت ۳۰ ميليون و ۲۴۰ هزار تومان به بانك پس دهند. اين در حالي است كه بانك براي اين وام، ۴۱ ميليون تومان سفته تعيين كرده است. به گزارش دنياياقتصاد شيوه اخذ سفته در ازاي تحويل مسكنمهر، شيوهاي كاملا بديع و بيسابقه در كشور است. چونكه بانكمسكن در شهر تهران هنگام ارائه وام مسكن به ساختمانها، صرفا سند ملك را در رهن ميگيرد و براي آن سفته طلب نميكند. برخي ميگويند دغدغه بازپس ندادن تسهيلات مسكنمهر توسط متقاضيان اين واحدها كه كمدرآمد خوانده شدهاند، باعث شده تدابير سختگيرانهاي از سوي بانك عامل براي تسهيلاتش درنظر گرفته شود.