به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، آمارهای کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بیانگر رشد کیفیت وانت‌های تولیدی در شهریورماه نسبت به مردادماه است. این در حالی است که کیفیت بیشتر وانت‌های تولیدی در مرداد نیز بیشتر از تیر بوده و وانت‌های داخلی همچنان در جاده ارتقای کیفیت حرکت می‌کنند.

در رده‌بندی کیفی وانت‌ها در شهریورماه، وانت مزدا تک کابین(بهمن) همچنان رتبه نخست رده‌بندی را در اختیار خود دارد. این وانت با رشد کیفی نیز مواجه شده به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۱۰۲ در مرداد به ۱۰۱ در شهریور کاهش یافته است.

رتبه دوم رده‌بندی نیز همچنان در اختیار وانت دیزل زامیاد(زامیاد) است. این وانت نیز با رشد کیفی مواجه شده به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۱۴۳.۶ در مرداد به ۱۴۱.۷ در شهریور کاهش یافته است.

وانت نیسان CNG(زامیاد) نیز همچنان رتبه سوم رده‌بندی کیفی وانت‌ها را در اختیار دارد. این وانت هم با رشد کیفی مواجه شده به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۱۵۱.۵ در مرداد به ۱۵۰.۴ در شهریور کاهش یافته است.

اما در رده‌بندی شهریور مانند رده‌بندی مرداد رتبه چهارم رده‌بندی همچنان در اختیار وانت مزدا دو کابین(بهمن) است. این وانت نیز با رشد کیفی مواجه شده به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۱۶۰.۹ به ۱۵۸.۸ کاهش یافته است.

رتبه پنجم ردهبندي شهريور نيز همچنان در اختيار وانت پيكان تبريز (ايران خودرو تبريز) است. اين وانت نيز همگام با ديگر محصولات وانت با رشد كيفي مواجه شده بهگونهاي كه نمره منفي آن از ۱۷۲ در مرداد به ۱۷۱.۷ در شهريور كاهش يافته است.