به گزارش افکارنیوزرضا باکری در گفتگو با مهر، در خصوص تازه ترین اقدامات این انجمن برای عملیاتی شدن قیمت های مصوب محصولات لبنی پرمصرف توسط کارخانجات تولید فرآورده های لبنی، اظهارداشت: در حال حاضر کلیه قراردادهای کارخانجات تولید فرآورده های لبنی با دامداری ها به شرکت پشتیبانی امور دام ارائه شده است تا مسئولان مربوطه در وجه دامداری ها حواله دریافت نهاده و علوفه یارانه ای را صادر کنند.
وی افزود: براین اساس، کارخانجات تولید فرآورده های لبنی وجه نهاده و علوفه دریافتی دامداران با قیمت های تعیین شده را در قالب چک ۲ ماهه به شرکت پشتیبانی امور دام می دهند.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی ایران ابراز امیدواری کرد، با مساعدت شرکت پشتیبانی امور دام تا پایان هفته جاری قیمت های مصوب محصولات لبنی پرمصرف توسط همه کارخانجات تولید فرآورده های لبنی سراسر کشور عملیاتی شود.