به گزارش افکارنیوزکیومرثفتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: با گذشت بیش از ۱۲ روز از آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی، هم اکنون بسیاری از ابهاماتی که در مورد راه‌اندازی چنین مرکزی وجود داشت، برطرف شده و تعداد مراجعه ‌کنندگانی که با ابهام مواجه هستند، به شدت کاهش یافته است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در روزهای ابتدایی آغاز به کار این مرکز، تنها بانک ملت به عنوان بانک عامل شرکت ملی نفت ایران و بانک کشاورزی به عنوان ناظر در این اتاق حضور داشتند، اما هم اکنون تعداد بانک ها به ۱۳ بانک عامل رسیده است.

وی تصریح کرد: از امروز مرحله دوم طرح اتاق مبادلات ارزی آغاز به کار کرده است که بر اساس آن، به منظور جلوگیری از سفرهای غیرضرور متقاضیان شهرستانی به تهران، مقرر شده است که ثبت سفارش از طریق فضای مجازی صورت گیرد و بانک های عامل نیز در این فضا، پاسخگوی نیاز متقاضیان باشند.

به گفته کرمانشاهی، ۴۲ مرکز ثبت سفارش در کشور وجود دارد که البته نیاز به مراجعه حضوری به آنها نیست و از طریق الکترونیکی نیز می‌توان شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که پاسخگوی متقاضیان باشیم. ضمن اینکه در نامه ثبت سفارش نام بانک عامل مشخص است و متقاضی می‌تواند به بانک عامل مراجعه کند و یا از طریق فضای مجازی، فرآیند مورد نیاز را طی نماید.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: تا به امروز به تمامی تقاضاهایی که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی در این اتاق بوده است، پاسخ داده شده و مراحل ثبت سفارش برای آنها انجام شده است.

وی اظهار داشت: تقسیم بندی گروهی نیز انجام شده است و از روز پنجشنبه هفته گذشته اولویت ۶ نیز ارز در اتاق مبادلات دریافت کرده اند و در روزهای آینده، اولویت ۷ نیز ارز مرجع میگیرند.