به گزارش افکارنیوز، عبدالعلی صاحب‌محمدی در گفت‌وگو با فارس درباره همسان‌سازی نرخ‌های بلیت‌ قطار برای تمامی شرکت‌های مسافری ریلی، اظهار داشت: در حال حاضر بخش مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران کلاً خصوصی شده و بخش خصوصی برای اجرا و ادامه فعالیت باید توجیه مالی مطلوب داشته باشد.

مدیر عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران‌ با تأکید بر اینکه همسان‌سازی نرخ‌های بلیت قطار نیازمند فعالیتی کارشناسی است، اضافه کرد: ‌ در گذشته تعیین نرخ‌های بلیت قطار به مدل‌های مختلف صورت می‌گرفت زیرا بخشی از قطارها خصوصی و بخشی از آنها دولتی بود.

* تفاوت نرخ‌های بلیت قطار بین رجاء و دیگر شرکت‌های خصوصی

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برخی از قطارها که قبلاً دولتی بودند، امکان افزایش قیمت نداشته‌اند، گفت: بخش خصوصی هر ساله قیمت خود را به روز می‌کرد اما قیمت بلیت قطارهایی که قبلاً دولتی بودند، تقریباً به همان نرخ‌های قبلی باقی مانده است. ‌

صاحب‌محمدی تصریح کرد: بخش خصوصی در ناوگان مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران شامل دو واحد است، بدین ترتیب که یک بخش خصوصی شامل قطارهای جوپار، وانیاریل، قطار بنیاد، سبز و از این قبیل است که از قبل خصوصی بوده‌اند و دیگری شرکت قطارهای مسافری رجاء است که در بدنه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بوده و هم‌اکنون از راه‌آهن جدا و به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.

مدیر عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران‌ با اشاره به اینکه شرکت قطار‌های مسافری رجاء با توجه به ناوگان خود جابه‌جایی ۶۰ درصد مسافران ریلی را انجام می‌دهد، ادامه داد: دیگر ناوگان خصوصی ریلی ۴۰ درصد مسافران را جابه‌جا می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نرخ بلیت‌‌های این ۴۰ درصد ناوگان به‌روز است، ‌تصریح کرد: حال فاصله زیادی بین نرخ‌های قطار خصوصی فعلی و شرکت رجاء که خصوصی شد، وجود دارد البته طی یکی دو سال اخیر بخشی از این تفاوت‌ها و فاصله‌ها کمتر شده است.

* آغاز حرکت واقعی شدن نرخ بلیت‌های قطار

صاحب‌محمدی با تأکید بر اینکه حرکت به سمت واقعی شدن قیمت‌های بلیت قطار آغاز شده اضافه کرد: شرکت رجاء به دلیل دولتی بودن، فاصله قیمتی زیادی با دیگر شرکت‌های ریلی داشت که این فاصله بهبود یافته و برنامه داریم که این فاصله بین نرخ بلیت قطار خصوصی و رجاء هر چه بیشتر کاهش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: قطار‌های شرکت قطارهای رجاء نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند، یک دسته قطارهایی که قطارهایی ویژه بودند و به مرور زمان در قیمت آنها اصلاحاتی صورت گرفت و یک دسته قطارهایی که با وجود افزایش کیفیت نیز قیمت آنها ثابت مانده است.

* یارانه نرخ‌ها و مسیر‌های تکلیفی را پرداخت می‌کنیم

مدیر عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: البته سیاست دولت در برخی از نقاط که مسیرهای حومه‌ای هستند و همچنین بین برخی شهرها و مسیرهای کوتاه، حمایت از مسافر است که ممکن است این حمایت ادامه داشته باشد اما در این حال باید شرایطی فراهم شود که مابه‌التفاوت نرخ بلیت را به بخش خصوصی پرداخت کرد، بدین ترتیب که هزینه تمام‌شده را محاسبه کرده و پس از در نظر گرفتن قیمت بلیت، مابه‌التفاوت پرداخت ‌‌شود.

صاحب‌محمدی تصریح کرد: البته در عین حال که این فاصله کاهش می‌یابد باید رقابتی هم در کیفیت خدمات ارائه شده شکل گیرد بنابراین در دستور کار داریم همزمان سه موضوع «واقعی شدن نرخ‌ها»، «همسان سازی قیمت‌ها» و «افزایش کیفیت خدمات»، مورد اجرا قرار گیرد.

* همسان‌سازی نرخ‌های بلیت قطار حداکثر تا پایان ۹۲

مدیر عامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: پیشبینی میشود تا پایان سال ۹۲ موضوع همسانسازی نرخ بلیتهای قطار به طور کامل اجرایی شود؛ همچنین اگر قرار باشد خدماتی ارائه شود و برخی از مسیرهای ریلی شامل تخفیفاتی باشد، مابهالتفاوت نرخهای یارانهای و نرخهای واقعی تعیین تکلیف و مشخص میشوند.