به گزارش افکارنیوزعلی‌ علی‌لو در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: مدتی است تحول در نظام پولی و مالی کشور از سوی جمعی از نمایندگان مجلس کلید خورده است.

نماینده مردم شبستر افزود: جمعی از نمایندگان مجلس در قالب طرحی، اصلاح نظام پولی و مالی را در دستور کار قرار داده‌اند. این نمایندگان مطالعات اولیه را با گروهی از اساتید علم اقتصاد و رشته‌های مرتبط آغاز کرده‌اند. با توجه به اینکه نخبگان دانشگاهی و حوزوی و مردم نظام بانکی کشور را نظامی ربوی می‌دانند از این رو این طرح کار کارشناسی وسیعی لازم دارد.

وی طراحی طرح اصلاح نظام پولی و مالی مبتنی بر عقود اسلامی را یکی از ویژگی‌های این طرح برشمرد و اظهار کرد: بررسی روال کاری نظام بانکی نشان می‌دهد حرکت این نظام به سمت نظام سرمایه‌داری و روش‌ های غیرشرعی است.

علی‌لو خواستار اصلاح نظام پولی و مالی توسط شورای پول و اعتبار شد و افزود: امکان پذیرش اصلاح نظام پولی و اعتبار از سوی اعضای شورای پول و اعتبار در گذشته وجود نداشت ولی با توجه به شرایط امروز نظام اقتصادی و نظام پولی و بانکی و مالی کشور چنین پذیرشی در دولتمردان عضو این شورا به وجود‌ آمده است.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن با تفكيك بين نگاه كاري و شخصي مديران اجرايي گفت: مديران اجرايي كشور تابع قوانين، آييننامهها و دستورالعملها هستند و به همين دليل نميتوانند اعتقادات و باورهاي شخصي خود را اجرايي كنند و اين در حالي است كه بسياري از مديران، اصلاح روال معيوب اداري را شرط لازم براي اصلاح عملكرد نظامات مختلف اقتصادي و غيراقتصادي ميدانند.