افکار نیوز: جمشید نورصالحی با اشاره به افتتاح مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد، اظهار داشت: درشهر جدید هشتگرد ۴ هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت و ۴ هزار واحد دیگر تا پایان آذر ماه افتتاح می شود که نخستین پروژه یکهزار واحدی مسکن مهر انبوه سازان نیز از جمله این پروژه هاست و پروژه ۵۰۰ واحدی صنعتی سازی و یکهزار واحد غیر صنعتی مسکن در پرند نیز از دیگر پروژه های هفته دولت است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه تا پایان آذرماه ۱۴۰ هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور افتتاح می شود، اظهار داشت: البته پروژه های قابل افتتاح بیشتر از اپنهاست اما تا تکمیل نشدن تاسیساتی مانند آب برق و گاز جزو این پروژه ها محسوب نمی شوند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص پروژه های شرکت مپسا در پرند گفت: این شرکت بنا بود که یکهزار و ۱۸۲ واحد مسکونی را تحویل بدهد که در این زمینه موفق نبوده و تنها ۴۳۰ واحد در هفته دولت از سوی این شرکت افتتاح میشود.