افکار نیوز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانکهای دولتی ابلاغ کرد: به موجب تصمیم هیئت دولت برای بهره مندی مطلوب کارکنان از فضایل و معنویات ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهرمندی از برکات عدیده این ماه شریف و نورانی، ساعات کاری ادارات و بانکها تغییر کرد.

به گزارش مهر، ساعات کاری بانکهای دولتی در طول ماه مبارک رمضان به شرح زیر تغییر کرد:

۱ - ادارات و واحدهای ستادی بانکها در کلیه استانها به استثنای تهران، فعالیت اداری را صبحها با یک ساعت تاخیر شروع و بعد از ظهر نیز یک و نیم ساعت زودتر خاتمه دهند.

۲ - ادارات و واحد های ستادی بانکهای دولتی دراستان تهران، فعالیت اداری خود را ساعت ۹ صبح شروع و ساعت ۱۴خاتمه دهند.

۳ - کلیه شعب و واحدهای اجرایی بانکهای دولتی در تهران و سایر استانها، نیم ساعت زودتر از ادارات و واحدهای ستادی شروع به کار کنند.

۴ - ساعات کار کلیه شعب و واحد های تابعه بانکهای دولتی در روزهای نوزدهم(۱۹) و بیست وسوم(۲۳) ماه مبارک رمضان با یک ساعت تاخیر نسبت به سایرروزهای ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.

۵ - لازم است هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد.

۶ - برنامه ریزی ایاب و ذهاب کارکنان به گونه ای تنظیم شود که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته باشند و در پایان راس ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند.