مدیرعامل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با بیان اینکه این هواپیما از نوع فوکر ۱۰۰ که۱۰۰ نفرمسافر داشت ، گفت: خلبان این هواپیما برای رفع نقص فنی به زمین نشسته ولی حالت اضطراری اعلام نکرده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، قاسم زاده افزود: این هواپیما پس از رفع نقص احتمالی دوباره به سمت بندرعباس پروازمیکند.

پرواز۳۹۳ هواپیمائی ایران ایر قرار بود ، ساعت پرواز ۱۹:۲۰ به سمت بندرعباس پرواز کند.