به گزارش فارس، حمیدرضا بهبهانی، وزیر راه و ترابری در حاشیه افتتاح جاده یاسوج - بابامیدان گفت: درخواست دولت از مجلس این است که صندوق توسعه ملی را آزاد کند چرا که بر اساس اطلاعات ما، هماکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دولت بیجهت در این صندوق محبوس شده که با آزاد شدن آن بسیاری از پروژههای دولت روند اجرایی پیدا میکنند.