علي نيکزاد در جمع خبرنگاران در خصوص تدوين بسته اجاره بهاي مسکن گفت: بسته اجاره بها با کمک بخش دولتي و خصوصي تدوين شده است و درباره اجاره بها با قيمت واحد مسکوني در کشور به خصوص شهر تهران ارتباط منطقي تعريف شده است که تا پايان سال اين دستور العمل ابلاغ مي شود.

به گزارش مهر وی افزود: در کنار تدوین این بسته، افتتاح پروژه ها را با سرعت بیشتری انجام می دهیم تا با آزاد شدن خانه های استیجاری قیمت ها کاهش یابد همچنین اقدامات این بسته در کنار ثبات قیمت زمین و مسکن باعثمی شود که اجاره بها ثبات یابد.

وزیر مسکن وشهرسازی در خصوص تاثیر هدفمندی یارانه ها بر قیمت مسکن، گفت: مسکن از مولفه هایی است که قیمت آن از مولفه هایی چون مصالح ساختمانی، دستمزد، زمین وخدمات فنی و مهندسی تشکیل می شود.

نیکزاد افزود: زمین رایگان همچنان در اختیار مردم گذاشته می شود، همچنین قیمت خدمات فنی ومهندسی در شهرداری نیز افزایشی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در زمینه مصالح ساختمانی وزارت صنایع با همکاری مردم و توافق اصناف به همراه بسته های حمایتی از افزایش قیمت جلوگیری خواهد کرد و فقط در ۲ تا ۳ قلم که تولید آنها توجیه اقتصادی ندارد، قیمتها افزایش داشته است.

وزیر مسکن وشهرسازی تصریح کرد: قیمت دستمزد هم از قیمت حمل و نقل مواد غذایی و پوشاک متاثر است که دولت اجازه افزایش قیمت در این زمینه را نداده است؛ بنابراین دستمزدها هم افزایش نمی یابد.

نیکزاد با بیان اینکه قراردادهای سال ۹۰ با همان قیمت قبل بسته می شود، گفت: انبوه سازان هم در نامه ای به رئیس جمهور درخواست ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر را با قیمت کنونی داده اند.

وی با اشاره به اینکه به طور منطقی افزایش قیمتی را در سال آینده نداریم، افزود: تاپایان سال ۱۴۰ هزار واحد مسکونی شامل واحدهای مسکن مهر با زمین ۹۹ ساله، واحدهای اجاره به شرط تملیک، وا حدهای مشارکتی و خود مالکین افتتاح می شوند.

وزیر مسکن وشهرسازی تصریح کرد: در فصل پائیز ۱۴۰ هزار واحد به افتتاح رسیده است، ضمن اینکه ۳۰۰ هزار واحد دیگر نیز تا پایان سال افتتاح می شود.

بررسی افزایش وام ساخت مسکن مهر در اسفند

نیکزاد درباره افزایش سقف وام مسکن گفت: هنوز کار کارشناسی برای افزایش سقف وام نداشتیم و تعیین وامهای کنونی هم با جلسات کارشناسی و حضور مشاور عالی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، بانک مسکن وقت و انبوه سازان انجام شد.

وی از جلسات کارشناسی اسفند ماه برای تعیین سقف تسهیلات بانکی خبرداد و گفت: در این جلسات، افزایش وام مسکن بررسی می شود.

مردم با ۵ میلیون تومان صاحب خانه می‌شوند

وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: افرادی که واحد مسکونی با مشاعات کم بسازند با آورده ۵ و ۶ میلیونی صاحبخانه می شوند اما گاهی مشاعات یک واحد زیاد است که در این صورت آورده اینها باید بیشتر باشد که اگر ما بتوانیم در راستای اصلاح الگوی مصرف، پارکینگ در فضای باز را جایگزین کنیم آورده آنها در بخش زیادی حل می شود.

نیکزاد درخصوص بازپس دادن تسهیلات بانک از سوی متقاضیان مسکن مهر و انتشار اوراق مشارکت گفت: بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق مشارکت را در زمان اجرای هدفندی یارانه ها داده است و از آنجایی که واحدهای مسکونی در رهن بانک مسکن است، اگر بازپرداخت وامها انجام نشود، بانک خانه را به حراج می گذارد.

وی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر که از سوی وزارت مسکن پرداخت می شود، گفت: در حال حاضر وزارت مسکن مابه التفاوت ۴ تا ۱۲ درصدی سود بانکی را می پردازد که این پول هم به دستور رئیس جمهور و از بودجه کشور تامین می شود.

وزير مسکن وشهرسازي تصريح کرد: اين پول از طرف دولت پرداخت شده و دوباره بازپرداخت مي شود؛ بنابراين ما پيشنهاد داديم که سود را صفر در نظر بگيرند.