روزنامه چاینا دیلی نوشت: شی جیانفنگ در استان هنان چین به سبب استفاده از مدارك نظامی تقلبی برای پرداخت نكردن پانصدوپنجاه و هفت هزار دلار مالیات و عوارض از سوی دادگاه استانی به حبس ابد محكوم شده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، دادگاه استان هنان چین اعلام کرده است که شی جیانگفنگ با خریدن دو پلاک خودرو نظامی تقلبی، گواهینامه های رانندگی تقلبی مربوط به ارتش، هویت های جعلی نظامی و دیگر مدارک تقلبی از پرداخت عوارض بزرگراهی فرار می کرده است.

بر اساس مدارک موجود وی دو هزار و سیصدو شصت و دو بار از پرداخت مالیات و عوارض فرار کرده است.

فرد محكوم شده چینی با استفاده از مدارك و پلاك های جعلی محموله های زیادی را در بزرگراه جابجا می كرده است بدون آنكه عوارضی پرداخت كند.