محسن نایبی با اشاره به دریافت این مصوبه در فرمانداری افزود: به محض وصول نتیجه ، میزان افزایش نرخ کرایه تاکسیها را ابلاغ میکنیم . وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از مردم تهران برای همکاری در اجرای این قانون قدردانی کرد.

به گزارش خبر خودرو، نایبی گفت: مردم تهران با درک درست از روح این قانون که همان اجرای عدالت در جامعه است، در همراهی با مسئولان پیشگام شده‌اند.

فرماندار تهران افزود: مردم به اصل و روح قانون هدفمند کردن یارانه ها پیبرده و آن را درک کردهاند که این خود تضمین کننده موفقیت اجرای این قانون در کشور است و ثمره این همکاری به زودی در زندگی آنان مشاهده خواهد شد