به گزارش افکارنیوزبه نقل از بی باک نیوز، بی شک کشف فساد بزرگ اقتصادی اخیر در کشور و برخورد قاطع دستگاه قضا با عوامل اصلی آن علاوه بر اینکه بعنوان برگی زرین در تاریخ افتخار آفرین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد شد؛ موجب دلگرمی بیشتر مردم و مستضعفین جامعه گردید و استمرار این رویه می تواند نظام مقدسمان را از دست درازی های آتی مفسدان و زیاده خواهان مصون بدارد.

موسسه مولی الموحدین را کرمانی ها خوب می شناسند این موسسه که در سال ۱۳۶۴ و در دوران استانداری مرعشی با هدف خدمت به مستضعفان و مستمندان با تاسی جستن به مولی الموحدین و به منظور تامین زندگی شرافتمندانه و رفع حوائج زندگی و درمانی و آموزشی آنها و با حمایتهای دولتی شکل گرفت؛ در حال حاضر با سر مایه ای بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان، سهام دار بیش از ۳۰ شرکت بزرگ اقتصادی کشور می باشد.


در هیات امنای اولیه ی این موسسه بر اساس اسناد موجود استاندار و تعدادی از مدیران اقتصادی استان به عنوان اعضای حقوقی عضو بوده اند.


مرعشی در مصاحبه ای که در تاریخ ۸۲/۱ / ۲۷ با نشریه امید کرمان داشته در مورد هیات امنای موسسه می گوید " در همان زمان(تاسیس موسسه) عده ای از رفقای من گفتند تو به عنوان سید حسین مرعشی داری این را تاسیس میکنی پس خودت هم همواره رییس هیئت امنا باش، من می گفتم که من به عنوان استاندار این کار را می کنم این ظرفیت شخصی من نیست. درست است که من الان می توانم بنویسم سید حسین مرعشی مادام العمر و مادام الحیات رییس هیئت امنای اینجاست ولی این درست نیست و استاندار کرمان باید رییس اینجا باشد و این موسسه باید وابسته به استانداری باشد لذا این موسسه تاسیس شد و استانداران کرمان همواره رییس هیئت امنا آن بوده و هستند ”

اما علیرغم این ادعا با پایان یافتن دولت اصلاحات هیئت امنای این موسسه که تاب واگذاری این مجموعه را که به پایگاهی برای پشتیبانی از برنامه های سیاسی و کسب اعتبار اجتماعی تبدیل شده به استاندار غیر خودی نداشتند، در اقدامی اعجاب انگیز با تغییر ماده ۱۳ اساس نامه به حذف استاندار، امام جمعه و سایر شخصیت های حقوقی آن، ۱۱نفر از اعوان مرعشی را به عنوان هیئت امنای موسسه انتخاب نمودند تا سرمایه کسب شده در این نهاد به اصطلاح خیریه را از ید استانداران آتی استان خارج نمایند تا اینکه جلسات سالهای بعد هیئت امنا با اعضای حقیقی و بدون حضور استاندار و امام جمعه و … برگزار شود.
اما موضوع به اینجا هم ختم نمی شود و اعضا هیئت امنا جدید که همگی از تیم سیاسی و اقتصادی مرعشی بودند با استفاده از نفوذ خود و در سکوت برخی مسئولان و بی اطلاعی مردم، بند جدیدی به اساس نامه افزودند که به اعضای هیئت امنا اجازه می دهد وارثخود را برای بعد از فوت را نیز تعیین نمایند تا انتفاع شخصی و بهره برداری سیاسی از خیریه ای که اینک به یک بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده را موروثی نمایند