به گزارشافکارنیوزبه نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری توسعه، حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به فضای فعلی اقتصادی کشور، وجود نقدینگی سرگردان را عامل اصلی مشکلات ارزیابی کرد و گفت: تئوری های اقتصادی چنین سرنوشتی را برای اقتصاد بیمار امروز ما پیش‌بینی کرده بود.

وی با بیان این که نقدینگی در سال ۱۳۸۴ به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید و هم اکنون در اقتصاد بیمار کشور بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد، افزود: سطح تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۴ تاکنون ثابت مانده و از نظر تئوری های اقتصادی این نکته ثابت می کند که نقدینگی در تمام این سال ها صرف تولید و فعالیت های مفید اقتصادی نشده و ساختار های تولید به گونه ای شایسته با توجه به توانمندی های نیروی انسانی متاثر نشده است.

مستخدمین حسینی کاهش ارزش پول و رقابت های ناسالم و غیر اخلاقی در نرخ سود بانکی را تابعی از شرایط مذکور عنوان کرد که تحت تاثیر آن بیشترین آسیب متوجه مردم خواهد شد و مؤسسات غیر مجاز و بانک ها به عنوان مقصر اصلی این رویداد ها هستند.

این کارشناس اقتصادی عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک ها و یا ارائه تسهیلات ضابطه‌مند و صحیح از سوی این نهادها را عواملی جهت اصلاح این وضعیت در گذشته معرفی کرد و گفت: بر پایه این استدلال بانک ها متهم ردیف اول مشکلات شناخته می شوند.

وی با برشمردن ظرفیت های اقتصادی، ۵ برابر شدن نقدینگی در این سال ها برای این اقتصاد را خودکشی معرفی کرد و افزود: بر اساس آمارهای رسمی از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۹ حجم نقدینگی ۱۸۸ برابر شده است.

رئیس هیات مدیره اسبق بورس بحثنرخ ارز را یکی از دغدغه های امروز اقتصاد معرفی کرد که مردم دهک پایین نیز با خرید و احتکار آن از به جریان افتادن در چرخه های مفید اقتصادی خودداری می کنند.

به گفته این مقام مسئول، بی تدبیری برخی مدیران در سالی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده سبب شد که اقدامات مفیدی که گذشته صورت گرفت نیز تحت تاثیر قرار گیرد و برخی اقدامات فعلی که باید با برنامه ریزی پیگیری شود مانند هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم متوقف شد.

وی جمع آوری منابع حاصل از نفت به عنوان دارایی که می تواند عامل رقابت اقتصاد با اقتصاد جهان به شمار آید را ضروری ارزیابی و خاطر نشان کرد: در پرتو این دیدگاه اقتصادی می توان با سرمایه گذاری منابع حاصل از فروش نفت و تقویت مزیت های صادراتی مشتقات به توانمند سازی اقتصاد کمک رساند.

این کارشناس اقتصادی آغاز طرح هدفمندی را سرفصلی برای بازتوزیع صحیح درآمد های نفتی ارزیابی کرد و با هشدار نسبت به متوقف سازی مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها به پیامد های زیان بار و تخریبی آن که به زودی آثارش نمایان خواهد شد، اشاره کرد و گفت: آثار زیان بار این بخش نیز به سایر مشکلات اضافه خواهد شد.

به گفته وی، ۵۰ بخشنامه ارزی در یک سال اخیر نشان از عدم سیاست گذاری های صحیح ارزی دارد.