به گزارش افکارنیوزبه نقل از اقتصادایران آنلاین، آثار و تبعات افزایش نرخ ارز آرام آرام دارد تمام حوزه ای اقتصادی کشور را در بر می گیرد و تمام نمودارهای اقتصادی را همراستا با قیمت ارز می سازد.

در جدیدترین تحولات ناشی از نوسان نرخ ارز شاهد کاهش سهمیه بنزین آزاد خودروها از ۵۰۰ لیتر به ۳۰۰لیتر هستیم.

بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین و گازوئیل، باید به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس می رسید. مثلا اگر قیمت بنزین در منطقه خلیج‌فارس ۱۰۰ سنت باشد، نهایت رهاسازی قیمت بنزین در ایران باید به ۹۰ سنت برسد.

اما سوالی که به نظر می‌رسد برنامه‌ریزان و حتی مجریان از آن غافل ماندند این است که براساس کدام برابری نرخ ریال و دلار؟ این ۹۰ سنت قرار است با دلار۱۲۲۶ تومانی محاسبه شود یا ۳۲۰۰تومانی؟ زیرا اگر با دلار ۱۲۲۶ تومانی محاسبه شود نهایت آزادسازی قیمت بنزین باید به لیتری حدودا۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان برسد ولی با دلار ۳۲۰۰ تومانی این قیمت به ۲۷۵۰ تومان می‌رسد. شرط موفقیت آزادسازی حامل‌های انرژی ثبات نرخ ارز است در غیر این‌صورت و با افزایش دوره‌ای نرخ ارز، کشور هیچ‌گاه نمی‌تواند به رهاسازی قیمت حامل‌های انرژی بپردازد.

چرا که با افزایش قیمت ارز دوباره شرایطی به وجود آمده که قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار ارزان شده و همین مجددا زمینه ساز قاچاق گسترده بنزین خواهد شد؛ یعنی درست بازگشت به عقب و به پیش از هدفمند سازی یارانه ها.

متغیر قیمت ارز با یک واسطه، مبنایی‌ترین عامل تحلیل وضعیت یارانه‌ها مخصوصا در زمینه حامل‌های انرژی که قیمت‌گذاری آن براساس مکانیسم بازارهای جهانی است، تلقی می‌شود.

در واقع ثابت ماندن قیمت دلار فرض اساسی و پایه‌ای در فرآیند هدفمندسازی بود که متاسفانه مورد غفلت مدیران پولی و مالی کشور قرار گرفت زیرا علت تاریخی زایش و رشد قارچ‌گونه یارانه‌های پرداختی نیز همین مفروض فراموش شده است.

اگر روال به همين شكل ادامه يابد در آينده اي نزديك احتمال كاهش سهميه ها يا افزايش قيمت حامل هاي انرژي وجود دارد.