به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، سایپا بیش از ۲۱ هزار دستگاه خودرو و قطعات منفصله در نیمه اول سال ۹۱ صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی ۷۳ درصد رشد داشته و این رشد از لحاظ تعداد ۹۷ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش این افزایش صادرات علیرغم وجود بحران جهانی و رقابت تنگاتنگ در بازارهای صادراتی در شرایطی حاصل شده که خودروسازان جهانی با کاهش چشمگیر فروش در بازارهای بینالمللی مواجه شدهاند.