به گزارش افکار رضا رحمانی گفت: کمیسیون صنایع با جدیت در حال پیگیری موضوع است. در هفته جاری جلسه ای با حضور وزیر صنعت جهت بررسی وضعیت خودرو و نحوه اقدام دولت و دلایل عدم پرداخت تسهیلات در کمیسیون صنایع مجلس برگزار خواهد شد که البته این مقوله بیشتر در حیطه عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و وزارت صنعت و معدن خود یکی از مدعیان این موضوع می باشد .

وی گفت: یکی از دلایلی که در این زمینه برای عدم تحقق تعهدات تاکنون ذکر شده است این است که خودرو ها دارای مشکلاتی هستند که البته این مشکلات قابل حل است و کمیسیون پیگیر انجام اصلاحات لازم خواهد بود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه افزود: از آنجا که صنعت خودرو صنعت گسترده ای است عدم پرداخت تسهیلات عواقب سنگینی از جمله بیکاری هزاران نفر را در بر خواهد داشت. همچنین قطعه سازان و صنایع وابسته دیگر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

رضا رحمانی در خاتمه افزود: خودرو سازان می توانند با افزایش و ارتقاء بهره وری به کاهش هزینه های خود کمک کنند تا متحمل ضرر کمتری شده و تا حدودی صدمات ناشی از افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه را که به علت بی ثباتی بازار به وجود آمده است جبران کند.