به گزارشافکارنیوزبه نقل از فارس، مجتبی فراهانی در یک نشست خبری در خصوص واردکنندگان خودروهای لوکس اظهار داشت: در استان تهران حدود ۵۳ شرکت متعلق به افراد حقیقی و حقوقی وارد کننده خودرو خارجی هستند که تا امروز ۳ شرکت ۱۵ میلیارد تومان جریمه شده‌اند و یک شرکت ۱۱۱ میلیارد تومان تشکیل پرونده تخلف داشته است.

وی افزود: می‌پذیریم که خودروسازها خودرو عرضه نمی‌کنند ما در حال رایزنی هستیم و از سوی دیگر پرونده متخلفین خودروسازها تشکیل شده و به تعزیرات ارسال شده است.

بنابراین گزارش، یک خبرنگار در این نشست خبری اعلام کرد که یکی از معاونین وزیر صنعت حواله ۵ عدد خودروی لوکس را دریافت کرده است.

تقوی رئیس سازمان حمایت در پاسخ به این خبرنگار گفت: اگر معاون وزیری چنین کاری انجام داده است تخلف انجام داده به این موضوع رسیدگی می‌کنیم و همچنین گزارش آن را به حراست وزارتخانه نیز می‌دهیم.

در ادامه این نشست یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: اگر مردم از خرید خودرو متضرر شده باشند به تعزیرات مراجعه کنند.