به گزارش افکارنیوز، روزنامه خراسان نوشت: بر اساس پرونده اي که طي روزهاي اخير در يکي از دادگاه هاي عمومي تهران مورد رسيدگي قضايي قرار گرفته است، اختلاف قديمي نهاد رياست جمهوري و يکي از نهادهاي انقلابي درباره مالکيت بر زميني که قبلا گاراژ وزارت دربار شاهنشاهي دوران طاغوت بوده، بررسي شده و هر دو طرف دلايل خود را براي اثبات تملک خود بر اين زمين ارائه کرده اند.