در اقدامی ضد مشی ساده زیستی دولت عدالت محور، یکی از مدیران میانی استان گلستان در تدارک خرید ساختمان ۹۰۰ میلیون تومانی برای خود و معاونینش است.

بر اساس این گزارش، بعد از موافقت وزارتخانه برای تهیه خانه مسکونی برای مدیران این نهاد اقتصادی، مدیر مربوطه اقدام به خرید ساختمان ۴ طبقه مجلل با قیمت ۹۰۰ میلیون تومان به به گزارش مشرق، برای خود و ۳ معاونش کرده است که هر طبقه از این ساختمان، دارای سونا و جکوزی مجزایی می باشد.

گفتنی است: نهادهای نظارتی ریاست محترم جمهوری و استاندار گلستان در حال پیگیری تخلف و اقدام تشریفاتی این مدیر می باشند.