ستاد بسيج اقتصادي كشور اعلام كرد: در نظر دارد كالابرگ سهميه شكر كالابرگي شهري و روستايي در استانهاي تهران و البرز را تا پايان دي ماه اعلام كند.

براساس نمابر دريافتي از ستاد بسيج اقتصادي كشور، حاكي است، تمام عاملان فروش اعم از فروشگاههاي زنجيره اي و واحدهاي صنفي خرده فروشي و اتحاديه هاي تعاوني روستاي در استانهاي مذكور ميتوانند براي اخذ حواله و دريافت كالا به شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه يك مراجعه كنند.