"محمود بهمني" درباره برنامه هاي دولت در خصوص خروج دلار از چرخه معاملات و تاثير آن بر حساب ذخيره ارزي، افزود: بانک مرکزي موجودي سبد ارزي را در زمان هاي مختلف بررسي مي کند تا در مجموع هر ارزي که به مصلحت است، در آن قرار گيرد.

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: هرچند در گذشته به لحاظ افزایش جایگاه یورو در مبادلات جهانی وجود این ارز در سبد یادشده به مصلحت بود اما این امکان وجود دارد که در برهه های زمانی خاص سهم دلار در این سبد افزایش یابد و یا تغییرات دیگری در آن صورت گیرد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: این بانک در گذشته بعلت وجود شرایط خاص ذخایر خود را بشدت افزایش داده بود.
بهمنی گفت: سیاست های بانک مرکزی برای موجودی سبد ارزی هم اکنون اعلام نمی شود ولی این امکان وجود دارد که این برنامه ها در آینده اعلام شود.

** قانون پولی و بانکی
وی گفت: بخش کارشناسی بانک مرکزی با کمک کارشناسان خارج از بانک و اقتصاددانان این قانون را بررسی و به دولت ارایه کرده است.
به گفته وی هرچند ‌هر دو قانون تهیه شده اما هنوز کمیته های بانک مرکزی برای انجام اصلاحات خاص فعالیت های خود را ادامه می دهند تا با اضافه شدن به آن لایحه کاملی به مجلس ارایه شود.
بهمني با بيان اينکه اين قانون مصوب سال ۱۳۵۱ است که طي ۳۷ سال گذشته هيچ تغييري نکرده، گفت: تيم هايي در بانک مرکزي بر روي اين دستورالعمل کار کرده اند که براي تصويب به هيات دولت و پس از آن به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.