مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد : نخستین قبوض گاز پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به زودی با شکل جدیدی به دست مردم می رسد تا مشترکان آثار اجرای این قانون را محاسبه و مصرف خود را مدیریت کنند.

به گزارش واحدمرکزی خبر، مجتبی شیخ بهایی افزود: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها شرکت ملی گاز ایران، قبوض را ساده و شفاف سازی کرده است تا هر فردی به راحتی هزینه مصرف گاز را محاسبه کند.

وی گفت: این قبوض در سه رنگ " قرمز، زرد و آبی " طراحی شده است و رنگ ها به مشترکان هشدار می دهند تا الگوی مصرف را رعایت کنند و آبونمان هم در قبوض جدید حذف شده است.

شیخ بهایی افزود: بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری فروش گاز طبیعی به بخش خانگی در دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال و در ۱۲پله تقسیم بندی شده
و الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی متفاوت است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این که در قبض های جدید حداقل مصرف۳۰ روز مشترکان گاز خانگی محاسبه شده است، افزود: جزئیات محاسبه مصرف گاز تمامی مشترکان و نوع اقلیم مشترکان به منظور اطلاع رسانی بیشتر در پشت قبوض گاز آنها چاپ شده است.

وی گفت: از ۲۸ آذر، محل سکونت مشترکان با توجه به اجرای سیاست شهرستانی - منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی منظور شده و میانگین مصرف گاز طبیعی در۳۶۳ شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شده است و برای مشترکان شهرهای سردسیر الگوی مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری در نظرگرفته شده است.

شیخ بهایی افزود : قبوض جدید در مرحله اول برای مشترکان تهرانی وسپس برای دیگر شهرها صاد می شود ، در این قبوض دو رقم درج شده است که رقم اول مربوط به هزینه گاز مصرفی قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و رقم دوم مربوط به هزینه گاز مصرفی بعد از اجرای این قانون است.