به گزارش افکارنیوز، ایرج رهبر در گفت‌وگو با فارس افزود: پس از دستور وزیر راه و شهرسازی برای تعیین افزایش قیمت مسکن مهر مذاکرات با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی و انبوه سازان آغاز شد.

وی ادامه داد: در مذاکره اول به دلیل اینکه قیمت‌ها متغیر است و کار کارشناسی بیشتری را برای تعیین افزایش قیمت‌ها می‌طلبید، ادامه مذاکرات به روزهای آینده محول شد.

رهبر خاطرنشان کرد: چون پروژه‌های مسکن مهر درحال حاضر پیشرفت‌های فیزیکی متفاوتی را تجربه می‌کنند به همین دلیل افزایش قیمت‌ها نیز متفاوت خواهد بود.

*تهیه یک جدول و یک فرمول تعیین افزایش قیمت مسکن مهر

رئیس کانون سراسری انبوه سازان افزود: در این مذاکره مقرر شد یک جدول و یک فرمول تهیه و به دولت ارائه شود تا پس از آن به یک جمع بندی نهایی از لحاظ تعیین افزایش قیمت مسکن مهر برسیم.