به گزارش افکارنیوز، کاظم جلالی با حضور در غرفه خبرگزاری دانشجویان ایران در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مسائل پیرامون ارز و گرانی‌های اخیر گزارش‌هایی را به شکل طبقه‌بندی شده به سران قوا و مسئولان کشور ارائه کرده است.

وی تاکید کرد که مرکز پژوهش‌ها دلیلی نمی‌داند که در موضوعات هیجانی گزارش‌های خود را علنی کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با بیان اینکه طرحی در خصوص تعیین ویژگی‌ها و چارچوب‌هایی برای انتصابات مسئولان در حال بررسی در مرکز است، اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که باید کار دقیق و درستی در مورد انتصابات مسئولان انجام شود چرا که متاسفانه انتصابات دارای معیار مشخص، دقیق و قانونی نیست به طوری که بعضا در مواردی انتصابات بر اساس یک سابقه علمی، دانش و یا تجربه انجام نمی‌شود.

جلالی در عین حال گفت که این موضوع علاوه بر بررسی در مرکز پژوهش‌ها، توسط جمعی از نمایندگان مورد پیگیری قرار گرفته است که در صورت حصول نتیجه نهایی، گزارش آن ارائه خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه کارشناسان مرکز پژوهشها در مورد موضوع تعییین حدود و اختیارات ریاستجمهوری بررسیهایی را انجام دادهاند، گفت: این طرح در حال بررسی در مرکز پژوهشها است که در صورت رسیدن به جمعبندی نهایی، آن را اعلام خواهیم کرد.