علی عادلی رئیس بانک کارگشایی در گفتگو با مهر از ورود سکه های یک بهار آزادی طرح امام (ره) به بازار با بسته بندی بانک مرکزی خبرداد و گفت: از دو هفته پیش تاکنون سکه های طرح امام (ره) با پلمپ بانک مرکزی به بانک کارگشایی تحویل داده می شود.

رئیس بانک کارگشایی با بیان اینکه تعداد سکه هایی که با بسته بندی جدید بانک مرکزی وارد بازار شده اند مشخص نیست، تصریح کرد: این بسته بندی تاثیری بر قیمت سکه ندارد. سکه های یک گرمی نیز هنوز برای ورود به بازار تحویل بانک کارگشایی نشده است.

همچنین محمد کشتی آرای در مورد بسته بندی سکه ها توسط بانک مرکزی گفت: اتحادیه نه تنها با این کار موافق است، بلکه به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که این بانک اقدام به بسته بندی سکه کرده و یا هوگرامی بر روی بسته بندی سکه حک کند تا از تخلف و جعل آنها جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر تصریح کرد: از سوی دیگر ورود سکه های یک گرمی به بازار، باعثساماندهی وضعیت سکه های پارسیان و غیره می شود و مردم با خیال راحت تر می توانند از سکه ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: همچنین با این بسته بندی مردم اطمینان می یابند که سکه و طلایی که خریداری می کنند مطابق با استانداردها و معیارهای بانک مرکزی است.

پیش از این نیز مجید صنیعی مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک در گفتگو با مهر از برنامه ای برای ساماندهی وضعیت بسته بندی سکه های طلای ربع، نیم و یک بهار آزادی رایج در بازار خبرداده و گفته بود: بر این اساس این سکه ها در بسته بندی های امنیتی و شکیل وارد بازار می شود.
بانک مرکزی قرار است سکه های یک گرمی را به منظور ساماندهی وضعیت بازار سکه پارسیان، وارد بازار نماید که این سکه ها با بسته بندی های بانک مرکزی وارد بازار خواهد شد و قیمت آن کمی بیش از سکه نیم بهار آزادی است.

بسته بندی های سکه گرمی در مورد سایر سکه های بهارآزادی نیز اعمال خواهد شد، همچنین ۶ نکته امنیتی به کار رفته در بسته بندی سکه گرمی در سایر سکه ها نیز اجرایی خواهد شد. هر سال نیز سکه ها با بسته بندی بهتری در اختیار مردم قرار می گیرد.

با ورود سکه های بهار آزادی به بازار با بسته بندی بانک مرکزی، دیگر صرافی ها کار پلمپ سکه ها را انجام نخواهد داد و این کار نه تنها باعثاستانداردسازی سکه ها می شود بلکه بازار را ساماندهی می کند.