به گزارش افکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگارن، نکته ای که این روزها در فایل های فروش یا در بنگاه های املاک به چشم می خورد این مساله است که در حال حاضر موجران دست یاری به سوی مستاجران دراز کرده اند، البته با این تفاسیر نباید اینطور تصور کرد که بالاخره مالکان تصمیم گرفتند تا شرایط مالی متقاضیان را درک کنند بلکه به دلیل حجم اندک مستاجر در بازار فعلی و از سوی دیگر، افزایش تعداد واحدهای اجارهای در بازار تقاضا باعثشده تا مالکان شرایط پرداخت اجاره بها و همچنین تعهدات مستاجران را سادهتر تعیین کنند تا مبادا رقبا، متقاضیان را منصرف کنند. برای مثال در خیابان ازگل یک واحد ۱۷۷ متری، ۲ خوابه و بدون مالک به بازار عرضه شده و مالک اظهار کرده که حاضر است واحدش را به خانواده پر جمعیت هم اجاره بدهد! از طرف دیگر، این روزها بسیاری از مالکان که قصد دارند واحدشان را با شرایط رهن کامل به بازار معرفی کنند، تاکید می کنند که شرایط پرداخت اجاره بها قابل تبدیل است.