فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: این فرد که از سال ۸۲ با نفوذ در حسابهای داخلی بانک این شهرستان و کشور پول ها را به حساب خود منتقل می کرد با گزارش حراست بانک دستگیر و تحویل مقام قضایی شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سرهنگ کمالوند افزود: متهم این پول ها را در خرید ملک و برج سازی هزینه کرده است.

او متولد ۱۳۵۸ است و ۱۰ سال سابقه کاری دارد.