هادي مقدسي افزود: كميسيون اجتماعي مجلس درحال بررسي اين است كه مشخص كند سوال نماينده مربوطه از وزير رفاه منطقهاي است يا سطح ملي دارد.

به گزارش ایلنا، نماینده مردم بروجرد در مجلس تصریح کرد: اگر سوال نماینده مجلس از وزیر رفاه در حد ملی ارزیابی شود آقای محصولی باید در صحن علنی مجلس جواب دهد و اگر نتواند نمایندگان مردم را قانع کند استیضاح و ازکار برکنارخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بیشتر نمایندگان مجلس عملکرد وزارت رفاه را نامطلوب می‌دانند، خاطرنشان کرد: نمایندگان چندی پیش با ارائه و تصویب طرح دو فوریتی اساسنامه تامین اجتماعی را اصلاح و اختیارات لازم را به وزیر رفاه دادند اما متاسفانه عملکرد محصولی نتوانسته است نمایندگان مجلس و مردم را قانع کندکه مهمترین مشکل در این زمینه هم سوء مدیریت در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی است.

نایب ریس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مدیریت صندوق تامین اجتماعی مجرب، خلاق و با برنامه نیست، اظهار داشت: مدیریت غیر علمی و غیر منطقی در تامین اجتماعی و وزارت رفاه حاکم کرده‌اند و شاید این معضلات مهم باعثاستیضاح وزیر رفاه و یا ادغام این وزارتخانه شود.

مقدسی عزل و نصب‌های انجام شده در تامین اجتماعی را رابطه‌ای عنوان کرد وتصریح کرد: عزل و نصب‌ها باید طبق ضوابط و برنامه افراد باشد امامتاسفانه مجلس و دولت این موارد را در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی مشاهده نمی‌کنند.

مقدسی بحثاستیضاح یا ادغام در وزارت رفاه را شعاری ندانست و اظهارداشت: ممکن است دولتمردان هم به این نتیجه رسیده یا برسند که عملکردوزارت رفاه خوب نیست و قبل از مجلس اقدام به ادغام وزارت رفاه با یکی از وزارتخانه‌ها کنند.

او با بیان اینکه اشاره‌هایی به رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهوری بابت ناکارآمدی وزارت رفاه داشته‌ایم، اظهار داشت: مهم این است که دولت و مجلس با همگرایی کارها را روان‌ترکند.

مقدسي با اشاره به اينكه وزارت رفاه چوب لاي چرخ دولت ميگذارد، تصريح كرد: قرار بود كه اين وزارتخانه درمقوله تامين اجتماعي، در هدفمندسازي يارانهها و ساير اموركمك حال دولت باشد نه اينكه باري بر دوش دولتمردان بگذارد.