رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی، با بیان این مطب گفت: بازار لوازم خانگی درآرامش کامل به سر میبرد و برخی از برندهای معتبر خارجی درخواست برگزاری فروش فوقالعاده کردهاند که با این درخواستها در چارچوب ضوابط و مقررات موافقت شده است.


بر اساس گزارش شبکه بازرگانیمحمد طحان‌پور، با تاکید بر ثبات قیمت لوازم خانگی ادامه داد: در سالهای گذشته با نزدیک شدن به ایام پایانی سال نگرانی مردم از افزایش قیمت‌ها در سال جدید و علاقه آنها به خرید در روزهای پایانی سال موجب افزایش قیمت‌ها می‌شد که با هدفمند‌سازی یارانه‌ها و اطمینان مردم از تثبیت قیمت‌ها‌، این معضل نیز برطرف شده است.


طحان‌پور افزود: هدفمند‌سازی یارانه‌ها موجب خواهد شد تا واحدهای تولیدی غیر‌مجاز و غیر‌استاندارد توان رقابت و تداوم این وضع را نداشته باشند و با خروج آنها فضا برای تولید‌کنندگان معتبر و واحدهای بزرگ صنعتی مساعد‌تر خواهد شد‌.


به گفته وی، خروج واحدهای غیراستاندارد و غیرمجاز از چرخه تولید در نهایت به رشد و شکوفایی صنعت منجر خواهد شد.