تهران امروز در بخشهایی از سرمقاله امروز خود با عنوان قانون بالاتر از هر اولویت نوشت: پاسخ شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی رسمی دولت به سئوال نمایندگان مجلس درباره دلایل عدم اجرای قانون لازمالاجرای تخصیص بودجه ۲ میلیارد دلاری مترو باردیگر مباحث درباره آثار منفی تعطیلی ولو موقت یا حتی تاخیر در اجرای قانون را زنده کرده است.

توضیحات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که دلایل دولت برای عدم اجرای قانون نه تنها قابل قبول نیست که بر ابهام‌ها درباره دلایل واقعی معطل ماندن قانون ۲ میلیارد دلاری مترو افزوده است. پاسخ اصلی وزیر اقتصاد این بوده که حساب ذخیره ارزی خالی است و پولی در آن موجود نیست تا قانون مترو اجرایی شود به همین دلیل در اجرای قانون تاخیر پیش آمده است. درباره این استدلال جای پاسخ به این سئوال خالی است که مگر موقعیت‌های مشابهی که پیش آمده است دولت‌مردان دائما از پر بودن حساب ذخیره ارزی سخن نگفته‌اند؟

چه اتفاقی افتاده است که نوبت به قانون ۲ میلیارد دلاری مترو رسید، سخنگوی اقتصادی دولت رسما از خالی بودن حساب ذخیره ارزی سخن میگوید؟ از این گذشته و با این فرض که اظهارات وزیر اقتصاد درباره خالی بودن حساب ذخیره ارزی هم پذیرفته شود ولی باز یک نکته باقی میماند و آن این است که آیا برای دولت هیچ امکانی نبوده که طی چند ماه گذشته ولو شده ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد از قانون ۲ میلیارد دلاری مترو را اجرایی میکرد تا حسن نیت و اهتمام دولت به قوانین لازمالاجرای کشور به نمایش گذاشته شود و این همه فضای رسانهای کشور مشغول یک بحث کاملا بدیهی نمیشد؟