مديركل پست استان آذربايجان شرقي شكايتي عليه م ـ د، م ـ ر و ص ـ ا سه نفر از كارمندان شركت پست بستانآباد دائر بر جعل، استفاده از سند مجعول و اختلاس به ميزان ۴ ميليارد و ۳۷۰ ميليون ريال مطرح و تقديم دادسراي بستانآباد كرد.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، پرونده به دلیل اختلاف در صلاحیت و شایستگی پس از ارجاع به شعبات بازپرسی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز و چهارم تجدید نظر نهایتا به دادسرای بستان‌آباد واصل شده که تحت کلاسه ۱-۸۹ - ۳۲۸ ب در حال رسیدگی است.

بازپرس اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و اختلاس به مبلغ ۴ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال را به متهمان تفهیم کرده و متهمان اتهام وارده را قبول کرده‌اند.

برای متهمان قرار بازداشت موقت صادر شده و روانه زندان شده‌اند و پرونده همچنان در حال تکمیل تحقیقات است.
بستانآباد يكي از شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي است كه در ۴۵ كيلومتري شرق تبريز واقع شده است.